C C C C A+ A A- X

Новини

Съдът отхвърли жалбата на Община Варна против решение за приключил сигнал за нередности по ОПРР 2007 – 2013 г.

15 юли 2022

Административен съд – Варна отхвърля жалбата на Община Варна, представлявана от Кмета на Община Варна, против Решение на Заместник министъра и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ /ОПРР/ 2007-2013, за приключване на сигнал, регистриран в Регистъра на сигнали и нередности по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 в Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ към МРРБ, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с предмет „Интегриран градски транспорт на Варна“, финансиран по ОПРР 2007-2013, с което е определена финансова корекция в размер на 247 359.37 лева с ДДС, представляваща 5% от общо верифицирани и платени разходи по засегнатите елементи от договора за безвъзмездна финансова помощ (БФП).

Съдът отменя Решението за отказ на РИОСВ – Варна да одобри ОВОС за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич

24 януари 2022

Административен съд – Варна отменя, по жалба от „Русгеоком БГ“ ЕАД – гр. София, Решение по оценка на въздействието върху околната среда № ВА-1/2018 г. от 01.02.2018 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна и връща на Директора на РИОСВ – Варна преписката за извършване на оценка за въздействието върху околната среда, съгласно Решение № ВА 150-ПР/2014 г. от 26.11.2014 г. на същия административен орган на инвестиционно предложение: „Разработване и усвояване на находище „Спасово“ с площ 219 кв. км в блок „Добрич“, включващо четири участъка: „Рогозина“, „Чернооково“, „Калина“ и „Рогозина изток“, за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич“ с възложител „Русгеоком БГ“ ЕАД – гр. София.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация