C C C C A+ A A- X

Новини

Решение на Административен съд – Варна за отнета научна степен „доктор на науките“, поради доказано плагиатство, е потвърдено от ВАС

5 октомври 2021

Тричленен състав на Върховния административен съд остави в сила решение № 210/19.02.2021 г. на Административен съд - Варна, постановено по адм. д. № 1042/2020 г. Със своето решение от 19.02.2021 г. тридесет и втори състав, съдия-докладчик Гергана Стоянова на АдмСъд – Варна отхвърли жалбата на Р.Н.В. срещу Заповед на Ректора на Технически университет - Варна, с която, поради доказано плагиатство в дисертационен труд за присъждане на научната степен „доктор на науките“ и представени научни трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“,  е отнета придобитата от Р.В. научна степен „доктор на науките“ в професионално направление 5.1. „Машинно инженерство“ по научна специалност „Технология на машиностроителните материали“ в конкурс за защита на дисертационен труд „Изследване на методите и средствата за повърхностно обработване на материали за дентални импланти“ и е  обявена за невалидна дипломата му, издадена от ТУ-Варна.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация