C C C C A+ A A- X

Съобщение

 

 

07 юли 2022 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Считано от 01.08.2022 г. електронната кореспонденция с Административен съд – Варна, ще се осъществява на следните адреси на електронна поща:

• за подаване на документи, различни от съдебни книжа по делата – varna-adms@justice.bg;

• за подаване на съдебни книжа по делата – delovodstvo@varna-adms.justice.bg

Получени след 01.08.2022 г. документи на електронни адреси admcourt.vn@gmail.com и admdelovodstvo@gmail.com, няма да бъдат администрирани.

 

01 април 2022 г.

Ред за представянето на документи в счетоводството на Административен съд – Варна, с цел изплащането на възнаграждения и разноски на вещи лица, особени представители, преводачи, свидетели и др.

4 юни 2021 г.

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

Приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15/12.05.2020 г., изменени и допълнени по протокол № 16/19.05.2020, изм. и доп. по протокол № 17/02.06.2020 г., изм. и доп. по протокол № 39/10.11.2020 г., изм. и доп. по протокол 40/17.11.2020 г., изм. и доп. с протокол № 21/01.06.2021 г.

16 април 2020 г.

Съгласно решение по Протокол № 12, д.т.14 от заседанието на комисия „Бюджет и финанси“,  упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020  г. в БНБ  е открита банкова сметка в левове на името на Висш съдебен съвет със следния номер:

IBAN: BG33 BNBG 9661 3300 1738 02

BIC:  BNBGBGSD

Банковата сметка е за чужди средства в лева  за набиране на средства от дарения на магистрати и съдебни служители за подпомагане финансирането на дейности и мерки срещу разпространението на  COVID-19 на територията на страната.

10 април 2020 г.

Указание за осъществяване на видеоконферентна връзка по открити съдебни заседания от разстояние

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация