C C C C A+ A A- X

Съобщение

4 юни 2021

Заповед РД-0238 от 04.06.2021 г.

4 юни 2021 г.

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

Приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15/12.05.2020 г., изменени и допълнени по протокол № 16/19.05.2020, изм. и доп. по протокол № 17/02.06.2020 г., изм. и доп. по протокол № 39/10.11.2020 г., изм. и доп. по протокол 40/17.11.2020 г., изм. и доп. с протокол № 21/01.06.2021 г.

26 май 2021 г.

В изпълнение на решение по Протокол № 16 от 18.05.2021 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Ви съобщаваме, че на интернет страницата на Висш съдебен съвет е публикуван докладът за Единната информационна система на съдилищата с приложенията към него.

Заинтересованите лица имат възможност до 10.06.2021 г. да изразят становища и да зададат писмено въпроси към него.

19 май 2020 г.

Ред за представянето на документи в счетоводството на Административен съд – Варна, с цел изплащането на възнаграждения и разноски на вещи лица, особени представители, преводачи, свидетели и др.

16 април 2020 г.

Съгласно решение по Протокол № 12, д.т.14 от заседанието на комисия „Бюджет и финанси“,  упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020  г. в БНБ  е открита банкова сметка в левове на името на Висш съдебен съвет със следния номер:

IBAN: BG33 BNBG 9661 3300 1738 02

BIC:  BNBGBGSD

Банковата сметка е за чужди средства в лева  за набиране на средства от дарения на магистрати и съдебни служители за подпомагане финансирането на дейности и мерки срещу разпространението на  COVID-19 на територията на страната.

10 април 2020

Указание за осъществяване на видеоконферентна връзка по открити съдебни заседания от разстояние

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация